Skip to content

MUHAMMAD UMMI? TIDAK BISA BACA TULIS?

November 8, 2016

Salah satu KLAIM…KLAIM…KLAIM  dan KLAIM para muslim, bahwa Muhammad tidak mungkin mengarang, mencontek dan lain sebagainya yang berhubungan dengan baca tulis, digunakan sebagai tameng bahwa AL QURAN BENAR BENAR WAHYU SUCI …. ketiban dari langit antah berantah tentunya!!!!!

Bagi muslim muslim yang sudah bisa baca tulis, apapun yang dikemukan tentang Muhammad, yang jelas jelas bersumber dari sumber sumber Islam itu sendiri, yang begitu diagung agungkan sebagai kisah hidup manusia gurun abad ke 7, maka pembelaan dengan jungkir balik dan tentunya senjata pamungkas, apapun itu, jawabnya antara lain :

 • INJIL PALSU
 • PAULUS BLA BLA BLA
 • TUHAN KOK DISALIB
 • SEBUTKAN DIMANA YESUS MENYEBUT SEMBAHLAH AKU
 • Dst………….

Saya selalu menyebutkan muslim muslim demikian adalah SUPER JENIUS LUAR BIASA, sudah bisa baca tulis dan main internetan, sudah lebih pintar dan lebih hebat dari si cabul buta huruf SAW yang menjadi suri teladan sempurnanya.

Catat komentar saya tersebut.

Apakah itu termasuk penghinaan?

Terminologi terbalik yang selalu digunakan muslim, sesungguhnya gampang untuk ditelaah, adalah warisan yang memang harus diterima setiap muslim untuk menghina TUHAN SEJATI yang telah memberikan otak untuk berpikir…. tapi apa daya, warisan gatal di kepala garuk di pantat adalah satu satunya kepintaran para muslim idiot yang sangat percaya diri selalu menanggapi artikel artikel yang memang berdasarkan sumber sumber islam itu sendiri, menceritakan sisi kehidupan, apa yang diucapkan dan dilakukan seorang manusia gurun abad ke 7 yang dijadikan panutan dengan tanda kutip besar “UMMI alias BUTA HURUF”

Sebagian muslim muslim yang sudah bisa mulai berpikir, dengan sedikit malu malu mulai menggunakan akal sehatnya, menggunakan sedikit bagian otaknya dan dapat menerima bahwa sesungguhnya si cabul buta huruf SAW ternyata memang bisa baca tulis.

Lalu senjata apa nantinya yang akan mereka gunakan untuk memastikan bahwa Al quran 100% adalah wahyu suci dari langit antah berantah, yang sudah berabad abad diajarkan bahwa hal tersebut dibuktikan karena suri teladannya adalah seorang yang UMMI/BUTA HURUF?

Apapun yang menyangkut ISLAM, MUHAMMAD, ALQURAN dan HADIS…. setiap muslim yang mengaku sebagai ahlinya mempunyai pendapat sendiri sendiri dan tentunya mereka memiliki kebenaran hakiki, sama sama benar walaupun saling bertentangan.

Saling bertentangan tetapi sekaligus diklaim sebagai suatu kebenaran mutlak dapat ditemukan disejumlah AYAT SUCI yang turun dari langit antah berantah.

Ketika hal hal tersebut dikemukan secara gamblang…. maka setiap MUSLIM IDIOT yang otomatis SUPER JENIUS LUAR BIASA, ala islam tentunya:  mempunyai jawaban jawaban yang sungguh sungguh diluar nalar dan logika, sama seperti KLAIM KLAIM AL QURAN sebagai wahyu suci yang turun dari langit antah berantah.

Ada banyak sekali ayat ayat di AL QURAn yang DIPASTIKAN berdasarkan penuturan atau tata kalimatnya adalah perkataan SESEORANG, katakanlah oknum, seperti:

ittabi’ maa uuhiya ilayka min rabbika laa ilaaha illaa huwa wa-a’ridh ‘ani almusyrikiina

QS 6:106. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu; tidak ada Tuhan selain Dia; dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

afaghayra allaahi abtaghii hakaman wahuwa alladzii anzala ilaykumu alkitaaba mufashshalan waalladziina aataynaahumu alkitaaba ya’lamuuna annahu munazzalun min rabbika bialhaqqi falaa takuunanna mina almumtariina

(QS 6:114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Qur’an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.

(UCAPAN SIAPA INI, AWLOH ATAU MUHAMMAD ?
============

subhaana alladzii asraa bi’abdihi laylan mina almasjidi alharaami ilaa almasjidi al-aqshaa alladzii baaraknaa hawlahu linuriyahu min aayaatinaa innahu huwa alssamii’u albashiiru

QS 17:1. Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(UCAPAN SIAPA INIAWLOH ATAU MUHAMMAD, SIAPA OBJEK, SIAPA SUBJEK ?)
===============

wamaa natanazzalu illaa bi-amri rabbika lahu maa bayna aydiinaa wamaa khalfanaa wamaa bayna dzaalika wamaa kaana rabbuka nasiyyaan

QS 19:64. Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.

(UCAPAN SIAPA INI, AWLOH ATAU “MALAIKAT” ?)
===============

innamaa umirtu an a’buda rabba haadzihi albaldati alladzii harramahaa walahu kullu syay-in waumirtu an akuuna mina almuslimiina

QS 27:91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

(UCAPAN SIAPA INI, AWLOH ATAU MUHAMMAD ?)
=======================

wamaa minnaa illaa lahu maqaamun ma’luumun
QS 37:164. Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,

wa-innaa lanahnu alshshaaffuuna
QS 37:165. dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).

wa-innaa lanahnu almusabbihuuna
QS 37:166. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).

(UCAPAN SIAPA INI, AWLOH ATAU “MALAIKAT” ?)
==============

wa-annaa lamasnaa alssamaa-a fawajadnaahaa muli-at harasan syadiidan wasyuhubaan
QS 72:8. dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api,

wa-annaa kunnaa naq’udu minhaa maqaa’ida lilssam’i faman yastami’i al-aana yajid lahu syihaaban rashadaan
QS 72:9. dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Tetapi sekarang(1525) barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya).

wa-annaa laa nadrii asyarrun uriida biman fii al-ardhi am araada bihim rabbuhum rasyadaan
QS72:10. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

wa-annaa minnaa alshshaalihuuna waminnaa duuna dzaalika kunnaa tharaa-iqa qidadaan
QS 72:11. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

wannaa zhanannaa an lan nu’jiza allaaha fii al-ardhi walan nu’jizahu harabaan
QS 72:12. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan) Allah di muka bumi dan sekali-kali tidak (pula) dapat melepaskan diri (daripada)Nya dengan lari.

wa-annaa lammaa sami’naa alhudaa aamannaa bihi faman yu/min birabbihi falaa yakhaafu bakhsan walaa rahaqaan
QS 72:13. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al-Qur’an), kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan.

wa-annaa minnaa almuslimuuna waminnaa alqaasithuuna faman aslama faulaa-ika taharraw rasyadaan
QS 72:14. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang ta’at dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang yang ta’at, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.

wa-amaa alqaasithuuna fakaanuu lijahannama hathabaan
QS 72:15. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.

wa-allawi istaqaamuu ‘alaa alththhariiqati la-asqaynaahum maa-an ghadaqaan
QS 72:16. Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak).

linaftinahum fiihi waman yu’ridh ‘an dzikri rabbihi yasluk-hu ‘adzaaban sha’adaan
QS 72:17. Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.

(UCAPAN SIAPA INI, AWLOH ATAU JIN, SIAPA YANG MEBERI REZEKI AWLOH ATAU JIN ?)
===================

laa uqsimu biyawmi alqiyaamati
QS 75:1. Aku bersumpah demi hari kiamat,

walaa uqsimu bialnnafsi allawwaamati
QS 75:2. dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)

falaa uqsimu bialkhunnasi
QS 81:15. Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,

aljawaari alkunnasi
QS 81:16. yang beredar dan terbenam,

waallayli idzaa ‘as’asa
QS 81:17. demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,

waalshshubhi idzaa tanaffasa
QS 81:18. dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,

(BERSUMPAH DEMI BENDA MATI, BERSUMPAH DEMI WAKTU/KEADAAN,…PENCIPTA YANG MAHA KEKAL BERSUMPAH DEMI CIPTAANNYA SENDIRI YANG FANA,,BERSUMPAH DEMI DERAJAT YANG LEBIH RENDAH… APAKAH INI STANDAR DAN CIRI TUHAN YANG SEJATI ?)

Kalau dihubungkan dengan Muhammad yang diklaim UMMI sebagai bukti bahwa tidak ada campur tangan “SESEORANG” di dalam ayat ayat al quran, FAKTA berdasarkan BUKTI BUKTI yang bersumber dari kalangan islam sendiri menyatakan bahwa MUHAMMAD BISA BACA TULIS.

Sebelum menyajikan kutipan kutipan tentang Muhammad yang bisa baca tulis, klaim klaim seperti yang disampaikan di atas, sebenarnya tidaklah logic dan fallacy.  Tidak ada hubungannya bisa baca tulis dengan kepastian bahwa ayat ayat Al quran 100% murni bukan berasal dari perkataan ataupun perintah Muhammad.

Sekarang, silahkan anda baca kutipan berikut ini, apakah anda masih mengira si cabul buta huruf SAW itu tidak bisa baca tulis!!!!!!

Dalam hadis ini (Sahih Muslim, Book 019, Number 4401), al-Bara’ b. ‘Azib, salah satu anggota gang Muhamad mengatakan :
“Abu Talib menulis perjanjian antara Rasulullah (saw) dengan kaum musyrik, pada Hari Hudaibiya. ……………..Mereka (kaum musyrik)
mengatakan : Jangan menulis kata2 “Pembawa Pesan Allah.” Kalau kita yakin anda Pembawa Pesan Allah, kami tidak akan melawanmu”.

Nah ! Simaklah kata2 diatas ! Narasi itu dilanjutkan …..
“Nabi (saw) mengatakan kepada Ali: “Hapus kata2 itu !” Ia, (Ali) mengatakan: “Saya tidak akan menghapuskannya.” Akhirnya
Nabi (saw) menghapuskannya dengan tangannya sendiri……….”

Nah lagi ! Jika Muhamad tidak dapat membaca bagaimana ia tahu kata2 mana yang harus dihapuskan ?

Lihatlah hadis berikut ini:
“Diriwayahkan Amir ibn Shahr: …….Rasulullah (saw) MENULIS dokumen bagi Dhu Marran……” (Sunan Abu-Dawud Book 19, Number 3021)

Ini lagi saksi lain, Yazid ibn Abdullah, yan, meriwayahkan, “Kami berada di Mirbad. Datanglah seorang dengan rambut terurai dan memegang selembar kulit merah ditangannya. … ………………Kami kemudian bertanya: Siapa menuliskan dokumen ini untuk mu ? Ia menjawab: Rasulullah (saw).”
(Sunan Abu-Dawud Book 19, Number 2993)

Apakah kita perlu bukti2 lain bahwa Muhamad TIDAK buta huruf ?
Satu lagi nih, biar anda puas:

Ibn ‘Abbas mengatakan , “Pada saat penyakit Rasul semakin parah, ia mengatakan, ‘Bawakan saya kertas (tulis) dan saya akan MENULIS pernyataan sehingga kau tidak akan lengah.’ (Bukhari 1.3.114)

Masih banyak lagi bukti bukti bahwa Muhammad bisa baca tulis, kemudian para budak allow MENGHINANYA sebagai buta huruf SAW hanya untuk membuktikan bahwa Al quran asli dari langit antah berantah karena Muhammad seorang yang ummi!!!!!!

Baca ini:

“… Malaikat datang padanya dan memintanya untuk membaca. Nabi menjawab “Saya tidak tahu bagaimana membaca”. Nabi menambahkan, “Malaikat memegang saya dan menekan saya begitu keras sampai saya tidak tahan lagi. Ia kemudian membebaskan saya dan sekali lagi meminta saya untuk membaca (b]Ikrar[/b]) dan saya jawab, ‘Saya tidak tahu bagaimana membaca………” (Sahih Bukhari, Volume 1, Book 1, Number 3.)

Kalau ada SATU SAJA MUSLIM YANG BISA MENGGUNAKAN OTAKNYA UNTUK BERPIKIR, apakah Jibril, jongos Allah itu membawa Quran dengannya ? Apakah ia memegang Quran dihadapan Muhamad ? Dua2nya jawabannya TIDAK !
Wahyu Quran, atau hasil ngalor ngidul Muhamad, didapatkan pada waktu berbeda2 tergantung dari situasi dan derajat keinginan, nafsu dan kerakusan Muhamad.

Lebih jelas lagi bisa dilihat pada akhir hadis diatas (Sahih Bukhari, Volume 1, Book 1, Number 3) dimana Aisha mengatakan :
“… Ia kemudian membebaskan saya dan kembali meminta saya untuk membaca, namun sekali lagi saya menjawab “Saya tidak tahu bagaimana membaca (atau, apa yang harus saya baca ?).”

Pernyataan ini lebih masuk akal. Muhamad tidak yakin apa yang harus dibacanya sehingga ia tanya ‘Apa yang harus saya baca ?’

Jadi sudah jelas, MUHAMMAD BISA MEMBACA, tapi tidak tahu apa yang harus dibacanya, karena si JIBRIL NGGA BAWA APA APA untuk dibaca!!!!!!

BAGAIMANA KALAU MUHAMMAD BENAR BENAR TIDAK BISA BACA TULIS?

Anda bisa membaca kutipan ini:

http://saifoel.multiply.com/journal/item/9
“…. kesuksesan beliau dalam Hal Memimpin Agama (Sebagai Rosul), Memimpin Negara (Sebagai peletak dasar-dasar Peradaban Pemerintahan Negara Islam), serta sebagai Panglima Perang yang Tangguh. Namun salah satu sisi kehidupan beliau yang selama ini kurang mendapat perhatian baik oleh Para Ahli Sejarah maupun Ahli Agama yaitu kehidupannya sebagai seorang Pengusaha/ Pedagang.
Hingga usia 20 tahun beliau sudah hampir menguasai Pusat Bisnis Global di Jamannya. Lebih kurang selama 28 tahun Nabi Muhammad SAW menjalankan usaha dagang ke Yaman, Syria, Busra, Iraq, Yordania, dan kota-kota di perdagangan di jazirah Arab lainnya. Dengan demikian, di usia muda, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pedagang internasional, karena wilayah perdagangannya meliputi hampir seluruh jazirah Arab.”

Dan inti kutipan lainnya adalah:
Muhammad adalah pebisnis paling kaya dan paling sukses di daratan arab,
dia telah melakukan perjanjian dan transaksi bisnis internasional hingga ke negara2x tetangga.

Apakah orang sesukses, sekaya, seterkenal, sepintar MUHAMMAD dan yang disegani BANYAK kawan, lawan serta anak buahnya ini,
memang begitu naifnya sehingga tidak bisa baca tulis,
atau dia hanya melakukan KEBOHONGAN BELAKA ???

Banyak muslim melakukan PEMBENARAN pembenaran dengan menyatakan bahwa,
sengaja memang Muhammad tidak bisa membaca dan menulis,
yang tujuannya untuk melindungi / menjaga kemurnian dan/atau kesucian Quran,
DAN sekaligus menghindari / mematahkan tuduhan orang2x kafir pada saat itu,
bahwa quran adalah karya muhamad semata.

Ajaran ISLAM yang bersendikan pada apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Muhammad adalah akaran KEBOHONGAN, PENIPUAN seperti apa yang dituliskan di Al quran, bahwa sembahan ISLAM ADALAH PENIPU ULUNG, KHAIRUL MAKARIN.

Absurditas atau kebohongan terbesar Muhammad paradox dengan apa yang dikatakannya “Belajarlah kamu hingga ke negeri China”,
dan juga banyak perintah quran yang menyuruh umat muslim untuk terus belajar …..
Tapi dia sendiri …. ??
Untuk sekedar belajar / bisa membaca dan menulis hingga usia wafatnya,
itu tidak dia lakukan ……

Utlubul ilma walau bissiin (Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina) merupakan salah satu hadis yang sangat populer…!!!
Hadis di atas sebagaimana dikatakan juga oleh al-Sakhawi dalam al-Maqasid al-hasanah (hn. 125) diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman, al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Rihlah fi Talab al-Hadist, Ibn Abd al-Barr dalam Jami’ al-‘Ilm dan al-Daylami dalm Musnad al-Firdaws, semuanya melalui Abi ‘Atikah Tarif ibn Salman. Ibn Abd al-Barr juga meriwayatkannya melalui Ubayd ibn Muhammad dari Ibn ‘Uyaynah dari al-Zuhri, (Abi ‘Atikah dan al-Zuhri) dari Anas ibn Malik dari Rasulullah saw. dengan lafaz di atas ditambah dengan kalimat: fainna talaba al-‘ilm faridhat ‘ala kulli muslim (dan sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang muslim).


Muhammad bisa baca tulis atau tidak, setiap muslim akan berjibaku untuk meluluh lantakkan otaknya dengan KLAIM KLAIM dan KLAIM serta tuduhan tuduhan apapun untuk membenarkan pendapatnya, walaupun FAKTA berdasarkan bukti bukti yang bersumber dari kalangan islam sendiri sudah disampaikan secara terang benderang.

 

 

Advertisements

From → Uncategorized

13 Comments
 1. Contoh tanggapan para slimer, tidak akan jauh jauh seperti di bawah ini:

  https://islamquranhadist.wordpress.com/2016/09/12/islam-muslim-manusia-dan-cara-berpikir/

  Di segenap penjuru dunia ini, kalau ada laki laki dewasa mengawini anak umur 6 tahun dan menyodoknya pada umur 9 tahun, laki laki tersebut pastilah dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi muslim akan menjawab :
  1. Muhammad berakhlak mulia
  – Lengkapnya berbudi agung dan berahklak mulia, suri teladan sempurna.
  2. Muhammad kekasih alloh
  – Lengkapnya kekasih alloh, pemberi peringatan, Quran berjalan, nabi besar dll.
  3. jangan kau hina nabu kami
  – Lengkapnya jangan kau hina nabi kami, darahmu halal untuk ditumpahkan
  4. dasar kafir, jahudi, amerika dan ada juga yang baca mantra
  – Lengkapanya dasar kafir, jahudi, amerika dan ada juga yang baca mantra sambil teriak allohubarbar

  Tambahan jawaban muslim lainnya:
  5. Mengangkat harkat dan martabat wanita (bayangkan anak anak umur 9 tahun otomatis jadi ibu para muslim sejagat!!!!)
  6. Coba sebutkan dimana ada Yesus mengatakan sembahlah aku (Apa hubungannya ya!!!!!!)
  7. Kita tunggu saja nanti pada waktu hari kiamat, siapa yang benar siapa yang salah (Harus sabar menanti!!!!!)
  8. Kalau berani, tampil di TV (Acara siraman rohani mungkin lebih cocok!!!!!!)
  9. Darahmu halal ditumpahkan karena telah menghina Islam (Lha… yang nulis Hadist emangnya siapa!!!!!)
  10. Kristen tidak akan mampu memahami alqur’an dgn baik dan benar (Biar ngga ada hubungannya, yang penting bisa duduh dan mengklaim!!!!!!)
  11. Bible ngga boleh dikritik, Adminnya goblok (Jawaban super jenius luar biasa!!!! Sudah bisa baca tulis dan main internetan, otomatis deh lebih pinter dari sang suri teladan sempurna)
  12. torah satu dengan torah lain itu berbeda, bible satu dengan bible lainnya berbeda
  13. kebengisan yahwe di perjanjian lama
  14. ada dongeng konyol di bible
  15. ada kebejatan yesus dan kemunafikan yesus di perjanjian baru
  16. ada hewan yang bicara di bible
  17. yahwe dan iblis adalah oknum yang sama
  18. blah blah blah blah blah
  19. …………………. siapa lagi yang mau menambahkan.

  Just Note :
  Muslim mode on : Anda boleh yakin kalau gajah bisa terbang, untuk membuktikannya, anda cukup mengatakan bahwa kata si “A” ada ikan paus bisa berlari????!!!!
  20. KAFIR GOBLOK,
  21.KEDATANGAN AHMAD SUDAH DITULIS PAULUS DI BIBLE PALSU
  22.MAMPUS LOE
  23
  n. MARI KITA TUNGGU TAMBAHAN SELANJUTNYA

 2. LO KENAPA SIH!!.LO HIDUP KURANG BAHAGIA YA!!

  bisanya hina hina agama org, loe sendiri pasti gk mau dihina hina . HIDUP LOE HAMPA. GK ADA SATUPUN YG CINTA SAYANG SAMA LOE. KECUALI CINTA SESAT YG UJUNGNYA PENDERITAAN MAMPUS LOE

  • Sudah paham artikel yang kamu baca?
   Kamu menggenapi apa yang sudah dituliskan di artikel
   Ini saya kutipkan :

   Ketika hal hal tersebut dikemukan secara gamblang…. maka setiap MUSLIM IDIOT yang otomatis SUPER JENIUS LUAR BIASA, ala islam tentunya: mempunyai jawaban jawaban yang sungguh sungguh diluar nalar dan logika, sama seperti KLAIM KLAIM AL QURAN sebagai wahyu suci yang turun dari langit antah berantah.

 3. ffr permalink

  Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi (Kejadian 1:1)
  (UCAPAN SIAPA INI, YAHWEH AKA YESUS AKA RUH KUDUS ATAU ANONIMUS ?)

  Berfirmanlah Allah: “Jadilah terang.” Lalu terang Itu jadi (Kejadian 1:3)
  (UCAPAN SIAPA INI? YAHWEH AKA YESUS AKA RUH KUDUS ATAU ANONIMUS ?, SIAPA OBJEK, SIAPA SUBJEK ?)

  lalu berkata kepada-Nya: “Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, sebab ada tertulis: Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu. (Matius 4:6)
  (UCAPAN SIAPA INI, MATIUS ATAU JIN, SIAPA YANG MENYAKSIKAN ?)

  • Judul artikel : MUHAMMAD UMMI? TIDAK BISA BACA TULIS?

   Muslim SUPER JENIUS sepertimu, apapun yang kamu baca yang seharusnya kamu sanggah atau kamu perdebatkan atau kamu betulkan kalau ada yang keliru atau salah, akan menyasar ke YAHUDI, ALKITAB dll yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu baca.

   Whatever, kamu pasti otomatis SUPER JENIUS LUAR BIASA, karena kamu sudha bisa baca tulis dan main internetan, sudah lebih pintar dari suri teladan sempurnamu, si cabul buta huruf SAW yang tidak bisa baca tulis???!!!!!!!!

   JFI : Alkitab itu ditulis manusia.
   Semua buku apapun dimuka bumi ini ditulis oleh tangan manusia, kecuali Al quran, yang turun dari langit antah berantah.

   • ffr permalink

    pakai logika yang sama ya kristol wkwkwk….jangan dihapus ya komen gw biarkan domba-domba membaca dan memikirkannya….wkwkwk…

 4. GOA HIRA permalink

  BERDASARKAN REFERENSI FFR ,SAYA AMBIL KESIMPULAN ALKITAB DITULIS TANGAN OLEH MANUSIA.
  BERDASARKAN REFERENSI PENULIS, SAYA JUGA BERKESIMPULAN MUHAMMAD BUKANLAH BUTA HURUF.

  • ffr permalink

   Oke kl begitu bisa kasih tau ke orang-orang disini siapa yang nulis:

   – Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi (Kejadian 1:1)
   – Berfirmanlah Allah: “Jadilah terang.” Lalu terang Itu jadi (Kejadian 1:3)

   siapa namanya? kapan nulisnya? emang yang nulis menyaksikan kejadian tersebut? pikir baik-baik ya….

   • GOA HIRA permalink

    Oke kl begitu bisa kasih tau ke orang-orang disini siapa yang nulis:

    – Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi (Kejadian 1:1)
    – Berfirmanlah Allah: “Jadilah terang.” Lalu terang Itu jadi (Kejadian 1:3)

    siapa namanya? kapan nulisnya? emang yang nulis menyaksikan kejadian tersebut? pikir baik-baik ya….
    ====================================
    SORRY….. SAYA SALAH MR. GENIUS, TERNYATA YANG KAMU KUTIP ITU BUKAN TULISAN MANUSIA.

  • ffr permalink

   “BERDASARKAN REFERENSI PENULIS, SAYA JUGA BERKESIMPULAN MUHAMMAD BUKANLAH BUTA HURUF”

   wkwkw…..referensi mana yang lo maksud kristol? Nih gw kasih logika kristol buat lo:

   1. Setiap kristol SUDAH PASTI GA BISA ngapus kata yang berarti ‘tolol’ pada kalimat berikut:
   क्रिश्चियन >>> मुर्ख <<< र हस्तमैथुन दिमाग छ
   walaupun udah gw tunjukin pake tanda panah….karena bagi kristol yang bisa ngapus cuma yang bisa baca-tulis kalimat tersebut

   2. Setiap kristol kalo baca berita "Ahok menggusur warga Kalijodo" atau "Menteri Susi meledakkan 100 kapal ilegal" SUDAH PASTI BERPIKIR kl si ahok naik bulldozer lalu menggusur orang-orang kalijodo atau bu susi ngelempar granat ke 100 kapal ilegal.

   3. Setiap kristol SUDAH PASTI GA BISA disuruh baca doa tanpa ada tulisan atau buku doa karena bagi kristol kalo disuruh baca maka harus ada tulisan di depan muka mereka…

   gimana sakti kan logika kristol !!! wkwkwk…

   mau bukti ?? nih gw kasih….coba kristol kutip hadis Sunan Abu-Dawud Book 19, Number 3021 secara lengkap di sini….

  • Flores permalink

   Memang benar alķitab d tulis manusia dgn terang roh kudus..gak seperti alquran yg tiba2 jatuh dari langit

 5. Wish permalink

  Kenapa para muslim tidak bisa menjawab dengan pasti sih, (iya atau tidak, salah atau benar). Kenapa selalu bawa2 alkitab( yang dibilang itu dipalsukan). Apa kalian ragu menjawab ya/tidak artikel itu?

 6. Joko Wandyatmono permalink

  Penulis artikel ini sedang menepuk air di dulang …… terpercik air ke muka sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: